s doprovodem rodiče

  • Přivítání, řízené aktivity s využitím hudby, rytmiky, her, obrázků, reálných předmětů a dalších zajímavých pomůcek (cca 20-30 min.).
  • Samostatná, nerušená práce rodiče s dítětem (napojení, respektování hranic, vnímání řádu…) s využitím Montessori a jiných pomůcek.
  • Společné rozloučení.

Na kurzu mluvím výhradně anglicky. Zapojení rodičů je vítáno, zejména jejich role tlumočníků se občas hodí. A pokud anglicky vůbec neumíte, tím lépe! Budete kurzem procházet přirozeně, jako Vaše dítě. Doma pak můžete procvičovat či rozvíjet naše společná témata a pozorovat, kdo z Vás dělá větší pokroky.

  • Počet dětí na kurzu: 4-6
  • Lekce: 60 min
  • Termín: úterý 16:00 – 17:00
  • Cena kurzu: 3 600 Kč/pololetí (18 lekcí)
  • Úhrada předem na účet u mBank číslo: 670100-2217355100/6210
  • Adresa: Za Mlýnem 1223/55, Přerov